EU CITIZENS' INITIATIVE
Prima inițiativă cetățenească la nivelul Uniunii Europene destinată promovării unei Directive privind Educația Persoanelor cu Dizabilități.

The first EU Citizens' Initiative promoting a unitary legal framework for Inclusive Education for children and adults with disabilities within the European Union

Principii de bază în educația incluzivă

Basic principles of inclusion in education

Solicităm Comisiei Europene să propună Parlamentului European elaborarea unei Directive privind Educația Incluzivă a copiilor și adulților cu dizabilități

We call on the Commission to promote a bill on inclusive quality education for adults and children with disabilities in Europe

Servicii de suport în școala de masă
Serviciile urmează elevul.

The services follow the student

Bugetul 
Bugetul urmează elevul.

The budget follows the student

Orientarea școlară
Orientarea elevului se realizează cu prioritate către mediul minim restrictiv

The placement of the student is made in the less restrictive environement according to his needs

Decizia părintelui este suverană 
Decizia părintelui/elevului este suverană în procesul de orientare a elevului

Parent choice/Student choice is fundamental when it comes to the school placement 

Clinica Medicală

Despre Inițiativă

Prin intermediul acestei initiative, noi părinții de copii cu dizabilități din 7 state membre UE, argumentăm necesitatea și propunem Comisiei Europene elaboarea unei propuneri de Directivă europeană privind Educația Persoanelor cu Dizabilități la nivelul Uniunii Europene în spiritul icluziunii, conform prevederilor Art. 24 din Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, ratificată de UE prin Decizia Consiliului (2010/48/EC).

Aceasta este o ințiativă în premieră la nivelul Uniunii Europene, pe de o parte din perspectiva subiectului abordat (dizabilitate/educație), iar pe de altă parte este o premieră în sensul în care inițiativa a luat naștere în România, care va juca un rol central în următoarea perioadă la nivelul mecanismelor de decizie ale Uniunii Europene.”

Maria Mădălina TURZA

Reprezentantul Comitetului de Inițiativă EUROPE CARES

Președinte Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități